Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej przeczytasz w polityce prywatności.

 

Zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony moich danych osobowych.

Klauzula informacyjna
„Zasady Ochrony Danych Osobowych”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

 

Administrator danych
Administratorem Pana/Pani danych jest:
K2 MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796) ul. Wąwozowa 20 lok. 3, REGON 369502974, NIP 9512455889, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000719169 (K2 MED) dalej zwany Współadministratorem.

 

Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu prowadzenia aktualnej i bieżącej korespondencji, udzielania informacji na zadawane pytania, udzielania informacji o cenach usług oraz samych usług oferowanych przez Współadministratora, umówienia wizyty oraz porozumiewania się i komunikowania w innych sprawach – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Współadministratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

 

Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w K2 MED można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt@centrum-zacmy.pl

 

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
1. podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i Kurierzy,
2. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
3. podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

 

Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Państwu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):
1. prawo dostępu do danych,
2. prawo żądania ich sprostowania,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją
6. prawo do przenoszenia danych
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

 

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane w formularzu zapytania – bez podania danych osobowych nie jest to możliwe. Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Śródmieście

poprzedni
następny

Warszawa, ul. Słomińskiego 19 lok. 503

(Wejście od ul. Dzikiej)

 

Godziny otwarcia:

pon. – pt.: 9:00 – 17:00

Ursynów

poprzedni
następny
Operacje zaćmy diagnostyka jaskry Warszawa

Warszawa, ul. Wąwozowa 20 lok. 003

 

Godziny otwarcia:

pon. – pt.: 9:00 – 17:00

Śródmieście

Warszawa, ul. Słomińskiego 19 lok. 503

(Wejście od ul. Dzikiej)

 

Godziny otwarcia:

pon. – pt.: 9:00 – 17:00

Ursynów

Warszawa, ul. Wąwozowa 20 lok. 003

 

Godziny otwarcia:

pon. – pt.: 9:00 – 17:00